PaedDr. Anna Kozárová
Gavlovičova 29
917 01 Trnava
Slovensko

Mobil: +421 903 706 466
E-mail: tekvicovy.olej@gmail.com
www.tekvicovyolej.eu

IČO: 40083705
IČ DPH: SK1045731203
Tatra banka
2629216094/1100