Kde sa vzal tu sa vzal

Tekvice ako také sú staré indiánske kultúrne rastliny. Do Európy ich z Ameriky priviezli španielski moreplavci. Práve z týchto tekvíc boli postupne vyšľachtené tekvice s jadrami bez šupky /Cucurpita pepo var. Styriaca/, z ktorých sa vyrába tekvicový olej.

Tekvicový olej má svoje korene a tradíciu v Rakúsku, v oblasti Štajerska. Korene výroby tekvicového oleja siahajú do 18. storočia. Vtedy boli vylisované prvé litre oleja.

Tekvicový olej bol zo začiatku považovaný za „olej chudobných“. Až postupom času sa dostal do kulinárskej gastronómie, boli odhalené jeho liečivé účinky a pozitívny vplyv na zdravie.

V Rakúsku je nazývaný aj ako „zelené zlato“.